โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ
หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งปรือ   ตำบลพรุเตียว  อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 81140
เบอร์โทรศัพท์ 0-7562-4209
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิงค์ที่น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/05/2012
ปรับปรุง 02/08/2013
สถิติผู้เข้าชม 30813
Page Views 38286
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านคลองท่อมเหนือ คลองท่อมเหนือ คลองท่อม
2 โรงเรียนบ้านบางเตียว คลองท่อมเหนือ คลองท่อม
3 โรงเรียนบ้านบางคราม คลองท่อมเหนือ คลองท่อม
4 โรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที่ 160 คลองท่อมใต้ คลองท่อม
5 โรงเรียนคลองท่อมราษฏร์รังสรรค์ คลองท่อมใต้ คลองท่อม
6 โรงเรียนบ้านเหนือ คลองท่อมใต้ คลองท่อม
7 โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม คลองท่อมใต้ คลองท่อม
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 53 (บ้านคลองขนาน) คลองท่อมใต้ คลองท่อม
9 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ คลองท่อมใต้ คลองท่อม
10 โรงเรียนบ้านแชงเปิง คลองท่อมใต้ คลองท่อม
11 โรงเรียนบ้านทุ่งครก คลองพน คลองท่อม
12 โรงเรียนบ้านหินเพิง สาขาพรุใหญ่ คลองพน คลองท่อม
13 โรงเรียนบ้านคลองแรด คลองพน คลองท่อม
14 โรงเรียนบ้านดินนา คลองพน คลองท่อม
15 โรงเรียนคลองพน คลองพน คลองท่อม
16 โรงเรียนบ้านหินเพิง คลองพน คลองท่อม
17 โรงเรียนบ้านคลองปิ้ง คลองพน คลองท่อม
18 โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา คลองพน คลองท่อม
19 โรงเรียนบ้านคลองไคร คลองพน คลองท่อม
20 โรงเรียนบ้านท่ามะพร้าว คลองพน คลองท่อม
21 โรงเรียนบ้านห้วยลึก ทรายขาว คลองท่อม
22 โรงเรียนบ้านพรุพี ทรายขาว คลองท่อม
23 โรงเรียนบ้านทรายขาว ทรายขาว คลองท่อม
24 โรงเรียนบ้านทุ่งคา ทรายขาว คลองท่อม
25 โรงเรียนบ้านห้วยพลูหนัง ทรายขาว คลองท่อม
26 โรงเรียนโรงเรียนบ้านบ่อมะม่วง ทรายขาว คลองท่อม 0-7562-4341
27 โรงเรียนบ้านเขาสามหน่วย พรุดินนา คลองท่อม
28 โรงเรียนบ้านช่องเสียด พรุดินนา คลองท่อม
29 โรงเรียนบ้านควน พรุดินนา คลองท่อม
30 โรงเรียนบ้านคลองชะมวง พรุดินนา คลองท่อม
31 โรงเรียนบ้านทับไทร พรุดินนา คลองท่อม
32 โรงเรียนบ้านนางรอง พรุดินนา คลองท่อม
33 โรงเรียนบ้านพรุดินนา พรุดินนา คลองท่อม
34 โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย พรุดินนา คลองท่อม 0-7568-0127
35 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว ห้วยน้ำขาว คลองท่อม
36 โรงเรียนบ้านท่าประดู่ ห้วยน้ำขาว คลองท่อม
37 โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด ห้วยน้ำขาว คลองท่อม
38 โรงเรียนบ้านน้ำร้อน ห้วยน้ำขาว คลองท่อม
39 โรงเรียนบ้านควนใต้ ห้วยน้ำขาว คลองท่อม
40 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ เพหลา คลองท่อม
41 โรงเรียนบ้านพรุเตย เพหลา คลองท่อม
42 โรงเรียนบ้านเพหลา เพหลา คลองท่อม
43 โรงเรียนบ้านพรุเตียว เพหลา คลองท่อม
44 โรงเรียนสหกรณ์ประชาอุทิศ คีรีวง ปลายพระยา
45 โรงเรียนวัดบางเหลียว คีรีวง ปลายพระยา 0-7562-1677
46 โรงเรียนบ้านบกเก้าห้อง คีรีวง ปลายพระยา
47 โรงเรียนบ้านปากหยา ปลายพระยา ปลายพระยา
48 โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านควนเขียว ปลายพระยา ปลายพระยา
49 โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม ปลายพระยา ปลายพระยา
50 โรงเรียนบ้านคลองพวนประทีปบำรุง ปลายพระยา ปลายพระยา
51 โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว ปลายพระยา ปลายพระยา
52 โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ ปลายพระยา ปลายพระยา
53 โรงเรียนบ้านบางเหียน ปลายพระยา ปลายพระยา
54 โรงเรียนวัดนทีมุขาราม ปลายพระยา ปลายพระยา
55 โรงเรียนบ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง ปลายพระยา ปลายพระยา
56 โรงเรียนโคกยอ ปลายพระยา ปลายพระยา
57 โรงเรียนวัดเขาต่อ เขาต่อ ปลายพระยา
58 โรงเรียนวัดบ้านนา เขาต่อ ปลายพระยา
59 โรงเรียนบ้านบางโสก เขาต่อ ปลายพระยา
60 โรงเรียนบ้านบางหอย เขาต่อ ปลายพระยา
61 โรงเรียนบ้านคลองพระยา เขาเขน ปลายพระยา
62 โรงเรียนบ้านคลองปัญญา เขาเขน ปลายพระยา
63 โรงเรียนวิทยาประชาคม เขาเขน ปลายพระยา
64 โรงเรียนบ้านนาเทา เขาเขน ปลายพระยา
65 โรงเรียนวัดช่องแบก เขาเขน ปลายพระยา
66 โรงเรียนบ้านเขาดินประชาพัฒน์ ดินอุดม ลำทับ
67 โรงเรียนบ้านเสม็ดจวน ดินอุดม ลำทับ
68 โรงเรียนบ้านหนองจูด ดินอุดม ลำทับ
69 โรงเรียนบ้านควนแดง ดินอุดม ลำทับ
70 โรงเรียนบ้านดินแดง ดินแดง ลำทับ
71 โรงเรียนบ้านสะพานพน ทุ่งไทรทอง ลำทับ
72 โรงเรียนบ้านเกาะไทร ทุ่งไทรทอง ลำทับ
73 โรงเรียนบ้านนาพรุ ลำทับ ลำทับ
74 โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ลำทับ ลำทับ
75 โรงเรียนอนุบาลผ่องประสิทธิ์ ลำทับ ลำทับ
76 โรงเรียนบ้านย่านอุดม ลำทับ ลำทับ
77 โรงเรียนบ้านลำทับ ลำทับ ลำทับ
78 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา ลำทับ ลำทับ
79 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว คลองยา อ่าวลึก
80 โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2 คลองยา อ่าวลึก
81 โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก 3 คลองยา อ่าวลึก
82 โรงเรียนบ้านคลองยา (เจริญราษฎร์สามัคคี) คลองยา อ่าวลึก
83 โรงเรียนบ้านคลองหิน คลองหิน อ่าวลึก 075-694416
84 โรงเรียนบ้านช่องไม้ดำ คลองหิน อ่าวลึก
85 โรงเรียนบ้านศาลาพระม่วง คลองหิน อ่าวลึก
86 โรงเรียนบ้านป่างาม คลองหิน อ่าวลึก
87 โรงเรียนวัดบางโทง นาเหนือ อ่าวลึก
88 โรงเรียนชุมชนวัดนาเหนือ นาเหนือ อ่าวลึก 0-7562-4222
89 โรงเรียนบ้านบางเจริญ นาเหนือ อ่าวลึก
90 โรงเรียนบ้านเขางาม บ้านกลาง อ่าวลึก
91 โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ 44 บ้านกลาง อ่าวลึก
92 โรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ บ้านกลาง อ่าวลึก
93 โรงเรียนบ้านบากัน อ่าวลึกน้อย อ่าวลึก 0-7568-0188
94 โรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อย อ่าวลึกน้อย อ่าวลึก
95 โรงเรียนบ้านควนโอ อ่าวลึกน้อย อ่าวลึก
96 โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก 1 อ่าวลึกเหนือ อ่าวลึก
97 โรงเรียนบ้านถ้ำเพชร อ่าวลึกเหนือ อ่าวลึก
98 โรงเรียนบ้านในยวน อ่าวลึกเหนือ อ่าวลึก
99 โรงเรียนบ้านทุ่ง อ่าวลึกเหนือ อ่าวลึก
100 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ อ่าวลึกเหนือ อ่าวลึก 0-7568-1364
101 โรงเรียนบ้านในควน อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก
102 โรงเรียนอ่าวลึก อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก
103 โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก
104 โรงเรียนบ้านห้วยปริศนา อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก
105 โรงเรียนบ้านถ้ำเสือ อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก
106 โรงเรียนอนุบาลรามเดชา อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก
107 โรงเรียนบ้านทุ่งสูง เขาใหญ่ อ่าวลึก
108 โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ เขาใหญ่ อ่าวลึก
109 โรงเรียนบ้านเขาล่อม เขาใหญ่ อ่าวลึก
110 โรงเรียนบ้านแหลมสัก แหลมสัก อ่าวลึก 075685201
111 โรงเรียนวัดสถิตโพธาราม แหลมสัก อ่าวลึก
112 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำ แหลมสัก อ่าวลึก 0-7568-0185
113 โรงเรียนบ้านหินราว แหลมสัก อ่าวลึก
114 โรงเรียนบ้านคลองแรด แหลมสัก อ่าวลึก
115 โรงเรียนบ้านคลองยาง คลองยาง เกาะลันตา
116 โรงเรียนบ้านหลังโสด คลองยาง เกาะลันตา
117 โรงเรียนบ้านเขาฝาก คลองยาง เกาะลันตา
118 โรงเรียนบ้านโคกยูง คลองยาง เกาะลันตา
119 โรงเรียนบ้านศาลาด่าน ศาลาด่าน เกาะลันตา
120 โรงเรียนบ้านพระแอะ ศาลาด่าน เกาะลันตา 0-7568-4256
121 โรงเรียนบ้านทุ่งหยีเพ็ง ศาลาด่าน เกาะลันตา
122 โรงเรียนบ้านลิกี เกาะกลาง เกาะลันตา
123 โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง เกาะกลาง เกาะลันตา
124 โรงเรียนบ้านร่าหมาด เกาะกลาง เกาะลันตา
125 โรงเรียนบ้านปากคลอง เกาะกลาง เกาะลันตา
126 โรงเรียนบ้านคลองย่าหนัด เกาะกลาง เกาะลันตา 0-7562-4304
127 โรงเรียนบ้านร่าปู เกาะกลาง เกาะลันตา
128 โรงเรียนบ้านหลังสอด เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา
129 โรงเรียนบ้านคลองโตนด เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา
130 โรงเรียนบ้านโล๊ะใหญ่ เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา
131 โรงเรียนบ้านทุ่ง เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา
132 โรงเรียนบ้านเกาะปอ เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา
133 โรงเรียนบ้านคลองนิน เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา
134 โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา
135 โรงเรียนวัดเกาะลันตา เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา
136 โรงเรียนบ้านสังกาอู้ เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา
137 โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา
138 โรงเรียนบ้านคลองหิน เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา 0-7568-0201
139 โรงเรียนบ้านโคกกลาง พรุเตียว เขาพนม
140 โรงเรียนบ้านบางเหรียง พรุเตียว เขาพนม
141 โรงเรียนวัดพรุเตียว พรุเตียว เขาพนม 0-7562-1662
142 โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ พรุเตียว เขาพนม 0-7562-4209
143 โรงเรียนบ้านมะม่วงเอน สินปุน เขาพนม
144 โรงเรียนบ้านควนกลาง สินปุน เขาพนม
145 โรงเรียนบ้านโคกคา สินปุน เขาพนม
146 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ สินปุน เขาพนม
147 โรงเรียนบ้านห้วยสาร สินปุน เขาพนม 0-7568-0115
148 โรงเรียนบ้านห้วยสาร สาขาบ้านช่องฉันทนา สินปุน เขาพนม 075 - 680116
149 โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ สาขาบ้านควนผึ้ง หน้าเขา เขาพนม
150 โรงเรียนบ้านเขาดิน หน้าเขา เขาพนม
151 โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ หน้าเขา เขาพนม
152 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้ว หน้าเขา เขาพนม 0-7561-8229
153 โรงเรียนบ้านควนม่วง สาขาทับพรุ เขาดิน เขาพนม
154 โรงเรียนบ้านช้างตาย เขาดิน เขาพนม
155 โรงเรียนบ้านควนม่วง เขาดิน เขาพนม 0-7562-1554
156 โรงเรียนบ้านกอตง เขาดิน เขาพนม 0-7560-2011
157 โรงเรียนวัดภูมิบรรพต เขาดิน เขาพนม
158 โรงเรียนบ้านเขาพนม เขาพนม เขาพนม
159 โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง เขาพนม เขาพนม
160 โรงเรียนบ้านห้วยพลู เขาพนม เขาพนม
161 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด เขาพนม เขาพนม
162 โรงเรียนบ้านเทพพนม เขาพนม เขาพนม
163 โรงเรียนอนุบาลเจริญวิชญ์ เขาพนม เขาพนม
164 โรงเรียนบ้านทับพล เขาพนม เขาพนม
165 โรงเรียนพนมเบญจา เขาพนม เขาพนม
166 โรงเรียนบ้านโคกหาร โคกหาร เขาพนม
167 โรงเรียนบ้านหินลูกช้าง โคกหาร เขาพนม
168 โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง กระบี่น้อย เมืองกระบี่
169 โรงเรียนบ้านกระบี่น้อย กระบี่น้อย เมืองกระบี่
170 โรงเรียนบ้านนานอก กระบี่น้อย เมืองกระบี่
171 โรงเรียนบ้านทุ่งพะยอม กระบี่น้อย เมืองกระบี่
172 โรงเรียนบ้านน้ำจาน กระบี่น้อย เมืองกระบี่
173 โรงเรียนบ้านเขาตั้ง กระบี่น้อย เมืองกระบี่
174 โรงเรียนบ้านหว่างคลอง กระบี่น้อย เมืองกระบี่
175 โรงเรียนเมืองกระบี่ กระบี่ใหญ่ เมืองกระบี่
176 โรงเรียนบ้านเกาะกลาง คลองประสงค์ เมืองกระบี่
177 โรงเรียนบ้านคลองกำ คลองประสงค์ เมืองกระบี่
178 โรงเรียนบ้านบางขนุน คลองประสงค์ เมืองกระบี่
179 โรงเรียนบ้านคลองประสงค์ คลองประสงค์ เมืองกระบี่
180 โรงเรียนบ้านทับปริก ทับปริก เมืองกระบี่
181 โรงเรียนวัดห้วยโต้ ทับปริก เมืองกระบี่
182 โรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 ทับปริก เมืองกระบี่ 0-7568-0153
183 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ทับปริก เมืองกระบี่
184 โรงเรียนอิสรานุสรณ์ ปากน้ำ เมืองกระบี่
185 โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ ปากน้ำ เมืองกระบี่
186 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ปากน้ำ เมืองกระบี่
187 โรงเรียนอุตรกิจ ปากน้ำ เมืองกระบี่ 0-7561-1185
188 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ปากน้ำ เมืองกระบี่
189 โรงเรียนบ้านคลองม่วง หนองทะเล เมืองกระบี่
190 โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม หนองทะเล เมืองกระบี่
191 โรงเรียนอนุบาลหนองทะเล หนองทะเล เมืองกระบี่
192 โรงเรียนบ้านหนองทะเล หนองทะเล เมืองกระบี่
193 โรงเรียนบ้านดินแดงน้อย หนองทะเล เมืองกระบี่
194 โรงเรียนหนองทะเลวิทยา หนองทะเล เมืองกระบี่
195 โรงเรียนบ้านอ่าวนาง อ่าวนาง เมืองกระบี่
196 โรงเรียนบ้านช่องพลี อ่าวนาง เมืองกระบี่
197 โรงเรียนบ้านแหลมตง อ่าวนาง เมืองกระบี่
198 โรงเรียนโรงเรียนบ้านคลองแห้ง อ่าวนาง เมืองกระบี่ 0-75661129
199 โรงเรียนบ้านเกาะพีพี อ่าวนาง เมืองกระบี่
200 โรงเรียนทุ่งต้นปีก เขาคราม เมืองกระบี่
201 โรงเรียนบ้านทุ่ง เขาคราม เมืองกระบี่
202 โรงเรียนบ้านไหนหนัง เขาคราม เมืองกระบี่
203 โรงเรียนบ้านเขาคราม (ศรีจันทร์อุทิศ) เขาคราม เมืองกระบี่
204 โรงเรียนบ้านหนองจิก เขาคราม เมืองกระบี่
205 โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า เขาทอง เมืองกระบี่
206 โรงเรียนบ้านคลองทราย เขาทอง เมืองกระบี่
207 โรงเรียนบ้านเขาทอง เขาทอง เมืองกระบี่
208 โรงเรียนบ้านหนองกก ไสไทย เมืองกระบี่
209 โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ไสไทย เมืองกระบี่ 0-7561-1970,0-7561-1905
210 โรงเรียนบ้านไสไทย ไสไทย เมืองกระบี่
211 โรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ ไสไทย เมืองกระบี่
212 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำเมา ไสไทย เมืองกระบี่
213 โรงเรียนอนุบาลโชคชัยเหนือคลอง เหนือคลอง
214 โรงเรียนบ้านคลองหวายเล็ก คลองขนาน เหนือคลอง
215 โรงเรียนอนุบาลการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย คลองขนาน เหนือคลอง
216 โรงเรียนบ้านท่ายาง คลองขนาน เหนือคลอง
217 โรงเรียนบ้านคลองหมาก คลองขนาน เหนือคลอง
218 โรงเรียนบ้านควน คลองขนาน เหนือคลอง
219 โรงเรียนบ้านแหลมกรวด คลองขนาน เหนือคลอง
220 โรงเรียนบ้านคลองขนาน คลองขนาน เหนือคลอง
221 โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ คลองเขม้า เหนือคลอง
222 โรงเรียนบ้านควนต่อ คลองเขม้า เหนือคลอง 075680172
223 โรงเรียนบ้านคลองเขม้า คลองเขม้า เหนือคลอง
224 โรงเรียนบ้านนาวง คลองเขม้า เหนือคลอง
225 โรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา คลองเขม้า เหนือคลอง 0-7565-1081
226 โรงเรียนบ้านหาดยาว ตลิ่งชัน เหนือคลอง
227 โรงเรียนบ้านคลองรั้ว ตลิ่งชัน เหนือคลอง
228 โรงเรียนบ้านคลองยวน ตลิ่งชัน เหนือคลอง 0899726329
229 โรงเรียนบ้านปากหรา ตลิ่งชัน เหนือคลอง
230 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ตลิ่งชัน เหนือคลอง
231 โรงเรียนบ้านเกาะไทร ปกาสัย เหนือคลอง
232 โรงเรียนบ้านทุ่งประสาน ปกาสัย เหนือคลอง
233 โรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม ปกาสัย เหนือคลอง
234 โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร ปกาสัย เหนือคลอง
235 โรงเรียนบ้านในทับ ห้วยยูง เหนือคลอง
236 โรงเรียนบ้านห้วยมัด ห้วยยูง เหนือคลอง
237 โรงเรียนบ้านบกห้อง ห้วยยูง เหนือคลอง
238 โรงเรียนบ้านนาปง ห้วยยูง เหนือคลอง
239 โรงเรียนบ้านห้วยยูง ห้วยยูง เหนือคลอง
240 โรงเรียนวัดห้วยคราม ห้วยยูง เหนือคลอง
241 โรงเรียนบ้านติงไหร เกาะศรีบอยา เหนือคลอง
242 โรงเรียนบ้านเกาะศรีบอยา เกาะศรีบอยา เหนือคลอง
243 โรงเรียนบ้านเกาะปู เกาะศรีบอยา เหนือคลอง 0-7568-0165
244 โรงเรียนบ้านคลองเตาะ เกาะศรีบอยา เหนือคลอง
245 โรงเรียนบ้านเกาะจำ เกาะศรีบอยา เหนือคลอง
246 โรงเรียนบ้านเกาะฮั่ง เกาะศรีบอยา เหนือคลอง
247 โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ เหนือคลอง เหนือคลอง
248 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ เหนือคลอง เหนือคลอง
249 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง เหนือคลอง เหนือคลอง
250 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 เหนือคลอง เหนือคลอง
251 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา เหนือคลอง เหนือคลอง
252 โรงเรียนบ้านนาออก เหนือคลอง เหนือคลอง
253 โรงเรียนบ้านท่านุ่น เหนือคลอง เหนือคลอง
254 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 โคกยาง เหนือคลอง
255 โรงเรียนบ้านควนนกหว้า โคกยาง เหนือคลอง
256 โรงเรียนบ้านควนเกาะจันทร์ โคกยาง เหนือคลอง
257 โรงเรียนวัดโคกยาง-ควนนกหว้า โคกยาง เหนือคลอง 0-75603040
โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ
© copyright@2010 thaischool.in.th. All rights reserved. Power by : Thaischool.,รับทำเว็บ